ثبت نام داوطلبان همکاری در برگزاری مسابقات جساپ

اگر می خواهید به تیم سازمان دهنده جساپ به عنوان یک داوطلب برای مسابقه بعدی جساپ بپیوندید، لطفا فرم زیر را پر کنید:


  • لطفاً نام خود را مطابق با گذرنامه یا سایر اسناد رسمی وارد نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : pdf, .