فرم خبرنامه جساپ

لطفا برای دریافت به روز رسانی ها و اخبار مسابقه جساپ و برنامه های مرتبط با آن فرم زیر را پر کنید.


  • لطفاً نام خود را مطابق با گذرنامه یا سایر اسناد رسمی وارد نمایید.